Запис от сесията на Общински съвет 27.06.2022 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет 27.06.2022 г.

Част 1

*****************************************************
Част 2

*****************************************************