Запис от сесията на Общински съвет 25.05.2023 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет 25.05.2023 г.

Част 1