Запис от сесията на Общински съвет 17.09.2020 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет 17.09.2020 г.

Част 2

 

******************************************************

Част 1