Запис от сесията на Общински съвет Самоков 26.11.2020 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет Самоков 26.11.2020 г.

Запис от сесията на Общински съвет Самоков 26.11.2020 г.

 

Част 1

*****************************************************************
Част 2