Запис от сесията на Общински съвет Самоков 20.5.2021 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет Самоков 20.5.2021 г.

Част 1

**************************************************************************
Част 2