Запис от сесията на Общински съвет Самоков 25.2.2021 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет Самоков 25.2.2021 г.

Част 1

**************************************************************************

Част 2