Запис от сесията на Общински съвет Самоков 17.12.2020 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет Самоков 17.12.2020 г.

 

 

Част 1

Част 2