Днес избраният за трети мандат кмет Владимир Георгиев, общинските съветници и кметовете на населени места положиха клетва, като народни избраници | Община Самоков

Днес избраният за трети мандат кмет Владимир Георгиев, общинските съветници и кметовете на населени места положиха клетва, като народни избраници

Председателя на ОИК Ели Милушева връчи удостоверенията. Зам. областния управител Николай Николов проведе церемонията по заклеване. След клетвата всеки от народните избраници се подписа под клетвения лист. За председателстващ на първата сесия бе избран най-възрастния общински съветник – Ангел Немов, който и стартира процедурата за избор на председател на новия общински съвет. Изборна комисия с председател Александър Кроснев проведе избора и извърши преброяването на гласовете. С мнозинство от 17 гласа за председател на ОбС- Самоков бе избрана адв. Мая Христева.