Днес в Професионална гимназия по туризъм бе открит кабинет по сервиране и барманство | Община Самоков

Днес в Професионална гимназия по туризъм бе открит кабинет по сервиране и барманство

Кабинетът е изграден по проект “Подкрепа за дуална система на обучение” и се финансира по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Директорът на уч1илището г-жа Хаджийска поздрави гостите, дошли на откриването и представи работата на екипа по проекта. Идеята е самото помещение да прилича на расторант с цялото обзавеждане и оборудване. По този начин учениците ще се обучават в близка до реалната работна среда. Закупени са нови машини и кухненско оборудване, с което значително ще се подпомогнат и подобрят готварските умения. Основната цел на проекта е повишаване качеството на професионалното образование в училището и засилване връзката му с нуждите на пазара на труда.
На откриването на кабинета присъстваха кмета на община Самоков Владимир Георгиев, зам. кмета по туризъм Люба Кленова, началника на РУ на МОН Росица Иванова, експерти от инспектората, преподаватели, партньори на училището в дуалното обучение и др.
Кметът подари на преподавателите по готварство книгата “Самоковска кухня”.
Учениците и техните преподаватели бяха подготвили прекрасен и разнообразен кетъринг, с който да презентират уменията си.