Днес Боровец е домакин на семинар, част от обучението на „Българско училище за политика – Димитър Паница” | Община Самоков

Днес Боровец е домакин на семинар, част от обучението на „Българско училище за политика – Димитър Паница”

Кметът Владимир Георгиев бе част от панела за споделяне на управленски опит в местното самоуправление. Той бе представител на средните общини. Освет него бяха и кметът на община Благоевград Илко Стоянов, като представител на областен център и Лилия Донкова, кмет на район „Кремиковци”, като представител на тази структура от местното самоуправление. Основната тема на семинара бе свързана с общинския бюджет и децентрализацията, като лекцията, предхождаща панела, даде подробни разяснения за начините на формиране на общински бюджетът, участниците в разработката, бюджетните прогнози и др. Кметът Георгиев представи как в община Самоков се разработва общински бюджет, какви акценти и приоритети се поставят, как се изпълнява приходната част. Представи с няколко думи и възможностите, които ще даде на кметовете децентрализацията, като на въпрос от залата, дали по този начин няма да се наруши общата държавна политика, кметът отговори, че напротив, поради близостта на местната власт до хората, най-добре може да се прецени накъде да се насочат средствата. Другият вариант за разпределяне на тези средства е с решения на Министерски съвет да се определя за коя община какви средства да се отпускат, като в този случай основна роля има политическият елемент. Кметът на Благоевград също представи основните механизми за разработка на бюджета, като акцентира на необходимостта от децентрализация и в същото време предложи да се създаде държавна агенция по бедствия и аварии, чрез която държавата може да реагира своевременно на възникнали бедствени ситуации. Г-жа Донкова представи работата на районния кмет, който въпреки, че е изборна длъжност, не се ползва с всички правомощия на общинските кметове, конкретно за разработване на бюджета. След презентациите на кметовете се проведе дискусия, в която участниците в семинара поставиха въпроси от различно естество, свързани с управлението на общинските финанси.