В Исторически музей – Самоков бе представена първата книга от поредицата „Самоков и Самоковци” | Община Самоков

В Исторически музей – Самоков бе представена първата книга от поредицата „Самоков и Самоковци”

Книгата „Етнографскао изследване на Самоков (1943) г. представлява дипломна работа с автор Евтима Хаджихристова- Анева и е изключително ценно и задълбочено изследване на Самоков от 40-те години на ХХ век. Изданието е изключително ценно помагало за преподаване на родната история и родното място. В него се проследяват причините Самоков да се развива по време и след турското робство, като културно и индустриално средище. Авторката в своето проучване е ползвала информатори, които са живели в края на 19 и началото на 20 век, което представлява едно ценно и богато повествование за живота в града от първоизточник. „Това е една енциклопедия на град Самоков през 40 – те години. Тук има история, демография, фолклор климат и много уникални неща. Много неща си отиват и единственото място, където могат да се запазят, е в една подобна книга и, разбира се, в архивите на музея и на градската библиотека“, каза в словото си доц. Константин Рангочев , редактор на изданието и автор на бележките под линия, с което се осигурява яснота и разбираемост на четивото. Изданието се финансира от Община Самоков , а ръкописът е предоставен на Общинска библиотека – Самоков от сина и и внучка на авторката. „Без едно такова изследване не можем да продължим. – каза доц Рангочев – Ние направихме подобно изследване, но то е от края на 20 и началото на 21 в. т.е. имаме огромен пропуск от около 50 години, половин век. Ето защо е много важно да се правят и издават подобни изследвания, за да има какво да предадем на бъдещите поколение, за да имат информация.” Доц Рангочев сподели интересен факт, че с екипа на Асоциация „Онгъл”, с които правят изследвания на книжните паметници на територията на община Самоков, че са намерили книги от средата на 16 в., т.е когато книгите са били безумно скъпи, самоковците са заделяли средства за да купуват книги.
Директорът на Исторически музей – Самоков разказа на присъстващите за останалите четири книги от поредицата, които предстои да бъдат издадени. Втората книга се редактира в момента ст.н.с Мария Деянова и представлява цялостно езиковедско изследване, чрез което се доказва че родното място на Паисий е в региона на Самоков. Третата книга е история на Бельова черква от 1916 г. Четвъртата книга е за Анастас Карастоянов- история на фотографията.
Книгата „Етнографско изследване на Самоков” може да бъде закупена в Исторически музей – Самоков.