В историческия музей на град Самоков се проведе историческа лекция от проф. д.и.н. Веселин Янчев, посветена на участието на България в Балканските войни и Първата Световна война | Община Самоков

В историческия музей на град Самоков се проведе историческа лекция от проф. д.и.н. Веселин Янчев, посветена на участието на България в Балканските войни и Първата Световна война

Събитието бе открито от директора на историческия музей в Самоков – Веселин Хаджиангелов, който благодари на присъстващите и на гост-лектора и сподели, че е щастлив музеят да осъществява такива беседи, на които гражданите могат да научат много за миналото на своя народ. След това даде думата на професор Веселин Янчев, който запозна присъстващите с участието на България в Балканските войни и Първата Световна война, ключовите събития през 1912-1913 година, с най-успешните стопански години за България, със стремежът на българите да живеят в обединена държава, с темата за Балканския съюз, с влиянията, решенията, които пораждат войните и последиците за България от развоя на тези съдбоносни събития.
Преди да завърши лекцията си, професорът добави пред аудиторията, че нещата нямат еднозначен и лесен отговор, че трябва да се търсят мотивите и обстоятелствата, довели до тези войни.
Интересът от страна на публиката беше голям и на лекторът бяха задавани трудни въпроси, на които той отговори изчерпателно с усмивка.