Декларация за достъпност | Община Самоков

Декларация за достъпност

 

 

Декларация за достъпност към Официалната електронна страница на Община Самоков

Община Самоков се ангажира да осигури цифрова достъпност за хора с увреждания. Непрекъснато подобряваме потребителското изживяване за всички и прилагаме съответните стандарти за достъпност.

Мерки в подкрепа на достъпността

Община Самоков предприема следните мерки за осигуряване на достъпност на официалната електронна страница на Община Самоков :

 • Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители.
 • Достъпността на електронното съдържание заема важно място в нашите вътрешни политики с цел създаване на единна рамка за институционална идентичност
 • Достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки.
 • Осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността.
 • Дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание.
 • Използваме официалните методи за осигуряване на качество на достъпността и спазваме приложимите нормативни изисквания.

Съответствие


Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility насоки (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА. Официалната електронна страница на Община Самоков е  е в съответствие с WCAG 2.0 ниво AA. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Допълнителни съображения за достъпност

Правила на ДАЕУ за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация на Република България

Обратна връзка

Приветстваме вашите отзиви за достъпността на официалната електронна страница на Община Самоков.Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки за достъпността на официалната електронна страница на Община Самоков :


Стараем се да отговорим на Вашата обратна връзка в рамките на .

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Официална електронна страница на Община Самоков е проектирана да е съвместима със следните помощни технологии:

 • Поддържащи достъпност и широко разпространени браузъри и други потребителски инструменти и технологии за уеб съдържание, които са достъпни за изтегляне или закупуване по начин, който: не затруднява лица с увреждания повече отколкото лица без увреждания и процедурата за придобиването им е еднакво улеснена за всички потребители.

Технически спецификации


Достъпността на Официална електронна страница на Община Самоков разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • JPG
 • PNG
 • PDF
 • DOC
 • XLS

На тези технологии се разчита за съответствие с използваните стандарти за достъпност.

Подход за оценка

Община Самоков оценя достъпността на Официална електронна страница на Община Самоков чрез следните подходи

 • Самооценка
 • Одити от компетентния надзорен орган

Формално утвърждение на декларацията за достъпност

Тази декларация за достъпност е одобрена от:

Община Самоков

Владимир Георгиев

Кмет на Община Самоков

Може да изтеглите документа в .pdf формат тук: Декларация за достъпност Община СамоковТова декларация е създадено на 
9 октомври 2020 г. с помощта на инструмента за генератор на изявления за достъпност W3C .