Частични избори за кмет на кметство с. Рельово | Община Самоков

Частични избори за кмет на кметство с. Рельово

Списък на заличените лица от избирателните списъци в частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г. (чл.39, ал.1 ИК)

************************************************

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес /различен от постоянният, който е вписан в личната карта/, не по-късно от 14 дни преди изборния ден (23 юни 2024 г.) по един от следните начини:

На място: чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено в Центъра за административно обслужване на Община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34 – всеки делничен ден от 8:30 – 17:30 часа.

 

По ел. път: чрез интернет страницата на ГД ГРАО в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис: https://regna.grao.bg/

************************************************

На 8.06.2024 г. изтича крайният срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, заявления за гласуване по настоящ адрес . Заявленията може да подадете на гише №5 на партера на общинска администрация Самоков, тел. за връзка: 0888872717.

Общинска администрация Самоков

************************************************

Избирателен списък – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

***********************************************

cdf9bfa1a21f063a3cc9321cb22f0945-0

cdf9bfa1a21f063a3cc9321cb22f0945-1

*****************************************************

Заповед №З-136/15.05.2024 г. за образуване на 1 избирателна секция на територията община Самоков за частичен избор на кмет на кметство с. Рельово- насрочени за 23 юни 2024 г.

*****************************************************

Указ № 63 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Рельово, община Самоков, Софийска област, на 23 юни 2024 г