For Roma with Roma | Община Самоков
„for Roma with Roma” е проект, който стартира в 20 европейски регионални и общински администрации и Самоков е една от тях. Проектът има за цел да представи устойчиви практики в сферата интегриране на уязвимите общности с фокус върху ромите.
Един от компонентите на проекта е осъществяване на пратньорства между общините като целта е да се реализират различни инициативи и да се споделят успешни практики на местно ниво. за реализиране на крайните цели заложени проекта. Всички участници в проекта ще реализилат местни инициативи, насочени към подобряване процеса на социално приобщаване на ромите.
Партньор на община Самоков е германската община Хам. Идната седмица представители на община Самоков – Георги Николов – здравен медиатор в община Самоков, Ралица Герасимова – гл. експерт „Социални дейности” и Веска Тодорова – гл. експерт „Връзки с обществеността” заминават на тридневно посещение в Хам, където ще споделят опита на община Самоков с колегите от Хам.  Предвижда се посещение на община Хам, среща с кмета на общината, посещение на училища и неправителствени организации, които работят за интегриране на уязвими общности. Партньорството между община Самоков и община Хам беше реализирано в Букурещ в началото на септември миналата година. Здравният медиатор Георги Николов присъства на обща среща с представители на всичките 20 общини и там бяха представени проекто-предложенията за различните инициативи. От месец януари тази година стартира и местната инициатива на община Самоков по проекта “for Roma with Roma”в Самоков. Инициативата на община Самоков в този проект е „Стрийт Арт фестивал”, в който ще бъдат проведени три арт обучения – едното е за изработка на ръчни произведения, другото е за графити, а третото е за писане на песни. Арт ателиетата имат за цел да сближат младежите от различни етнически групи, вкарвайки ги в приятелска и занимателна работна среда, обединени от общи интереси и идеи. Заедно с обучението ще бъде проведен и едноименeн фестивал през Април 2016, който ще покаже на гражданите и гостита на Самоков продуктите, които са изработили ромски и неромски младежи по време на работилниците. Очаквайте и концерт с участие на известни музикнати и почитатели на стрийт културата.

=======================================================================================
Здравния медиатор Георги Николов и експерти от община Самоков посетиха община Хам по проект “For Roma with Roma”. По време на посещението делегацията от Самоков бе посрещната от кмета на община Хам, зам. кметът по социалните въпроси и експерти по социална политика и интеграция. На срещата бяха проведени разговори за възможностите за партньорство между двете общини и различните сектори, в които могат да си партнират. В резултат от обсъжданията ръководството на община Хам заяви, че проявява интерес за партньорство със Самоков и допълнително ще се уточнят секторите, в които ще се партнира. Със сигурност един от следващите съвместни проекти ще бъде свързан с инициативи, насочени към младежите, както и проекти, свързани с интеграцията и обмяната на опит в социалната сфера. По време на посещението, домакините от Хам показаха училище „Анна Франк”, където е изготвена специална програма към емигрантите с интензивно изучаване на немски език и различни образователни програми, чрез които се цели по-бързата адаптация и интеграция. Друг интересен обект бе Център за работа с младежи, където на гостите бяха представени различни добри практики и инициативи, свързани с ангажираността през свободното време на младите хора. В същия ден бяха представени спортно мероприятие, дейността на кулинарния клуб и вечерна занималня с интерактивни игри и забавления. Вторият ден от посещението бе показан интересен проект за ангажиране на младежи от 18 до 25 години в риск. Проектът се нарича „Фабрика на бъдещето” и в нея са обхванати 54 младежи. Те са разпределени в четири отделни сектора по интереси – дървообработване, шлосерство, кулинария и креативност. Секторите са взаимно свързани, като младежите изработват проекти за подобряване на градската среда, проекти за обществени институции, зоопарк и др. Ангажираните младежи, освен че имат трудова заетост, но на тяхно разположение са и специалисти – обучители, психолози и др. като целта е младите хора да получат трудови навици, да се включат в работния ритъм и при нужда да получават и специализирана помощ. Последното място, което бе представено бе Бюро за работа с емигранти, което е в изключително голяма помощ на емигранти в търсене на работа. Бюрото реализира и различни инициативи и мероприятия за взаимно опознаване на нациите, културен обмен, срещи-разговори и др.
Предстои делегация от община Хам да посети Самоков в периода 4-6 април. Те ще бъдат посрещнати от кмета Владимир Георгиев и на срещата ще бъдат уточнение възможностите за партньорство между двете общини.
Проект „For roma with roma” стартира в началото на тази година. Партньорството между община Самоков и община Хам беше реализирано в Букурещ в началото на септември миналата година. Здравният медиатор Георги Николов присъства на обща среща с представители на всичките 20 общини и там бяха представени проекто-предложенията за различните инициативи. По проекта предстои през май в Самоков да се реализира „Стрийт Арт Фест”. Той ще включва различни видове обучения, като ще има работилници по ръчна изработка, графити и музикална работилница. По време на фестивала ще има и фотоизложба на фотоси от различни дейности осъществени преди това в Самоков. Фестивалът ще завърши с концерт на младежки групи.