Подаване на Декларации по чл.116 от Закона за туризма | Община Самоков

Подаване на Декларации по чл.116 от Закона за туризма

Подаването на “Декларации по чл.116 от Закона за туризма” става само с електронен подпис.

turizam

 

Изисквания за ползване на услугата:
Наличие на цифров подпис регистриран в общинските власти за работа със системата.

Ръководство за работа