Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 | Община Самоков

Преброяване на населението и жилищния фонд 2021

download

Актуална информация относно преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година:

Важна информация:

Сайт на Централна комисия по преброяването <<ТУК>>

Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г

Инструкция за организация подготовак и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България

Информация за съгласие за обработка на лични данни

– Заповед за определяне на цени/ставки за извършване на дейностите по Преброяване 2021

 

Документи във връзка с набирането на кандидати:

1.Контрольор и преброител

– Заявление-образец

Автобиография-образец

– Съгласие лични данни-образец

– Снимка за документи, документ удосотверяващ банкова сметка и копие от диплома за завършено образования.

2. Придружител

Заявление-образец

– Съгласие лични данни-образец

– Снимка за документи

– Документ удосотверяващ банкова сметка

teljpg