Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 | Община Самоков

Преброяване на населението и жилищния фонд 2021

download

Актуална информация относно преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година:

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Oдобрени кандидати за преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година <<ТУК>>

 

Важна информация:

Сайт на Централна комисия по преброяването <<ТУК>>

Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г

Инструкция за организация подготовак и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България

Информация за съгласие за обработка на лични данни

– Заповед за определяне на цени/ставки за извършване на дейностите по Преброяване 2021

 

Документи във връзка с набирането на кандидати:

1.Контрольор и преброител

– Заявление-образец

Автобиография-образец

– Съгласие лични данни-образец

– Снимка за документи, документ удосотверяващ банкова сметка и копие от диплома за завършено образования.

2. Придружител

Заявление-образец

– Съгласие лични данни-образец

– Снимка за документи

– Документ удосотверяващ банкова сметка

teljpg

 

 

Удължава се срокът за набиране на преброители

 

Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд до 16 ноември 2020 година.