Разгласяване по реда на чл.194 от АПК | Община Самоков

Разгласяване по реда на чл.194 от АПК