Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация | Община Самоков

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация