Архив | Община Самоков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ комисията по чл.68,ал.1,изр.второ от ЗСВ,утвърдена с Решение № 13 от 28.11.2019г. на Общински съвет – Самоков

ДОКЛАД от комисия за избор на съдебни заседатели, УТВЪРДЕНА С решение на ОбС САМОКОВ № 13, взето по протокол № 2/28.11.2019г. на заседание на 28.11.2019г. на Общински съвет – Самоков

Дата на публикуване 14.01.2020 г.

****************************************************************

Допуснати до събеседване  кандидати за съдебни заседатели за  Районен съд – Самоков

Вх. № Име, фамилия
9400-1936/23.08.2019г. Любослава Борисова Пътникова
9400-1966/29.08.2019г. Стоянка Трендафилова Божкова
9400-1985/02.09.2019г. Елена Димитрова Борисова-Тотева
9400-2014/03.09.2019г. Василка Христова Георгиева
9400-2027/04.09.2019г. Еленка Манолова Златева
9400-2032/04.09.2019г. Анна Михайлова Тоскова
9400-2033/04.09.2019г. Румяна Николова Арнаутска
9400-2030/04.09.2019г. Славе Василев Бързанов
9400-2050/05.09.2019г. Аглика Илиева Крушовенска
9400-2273/10.10.2019г. Илияна Николова Тоскова
0800-69/25.10.2019г. Галин Асенов Йосифов

 

Допуснати до събеседване кандидати за съдебни заседатели за  Окръжен съд – София

 

Вх. № Име, фамилия
9400-2934/04.09.2019г. Иванка Любенова Малинчева

 

 

Изслушването на допуснатите кандидати да се проведе на 06.01.2020г. от 11.00  ч. в заседателната зала на Общински съвет –Самоков, ет.3, стая 319.

Дата на публикуване 11.12.2019 г.