Комисии към Общински съвет | Община Самоков

Комисии към Общински съвет

Постоянни комисии на Общинския съвет

I. Бюджет и финанси

1. –председател

2.                          

3.

4.

5.

6.

7.

II. Законност, обществен ред и общинска собственост

1.   –председател

2.

3.

4.

5.

 

III. Устройство на територията и екологията

1. –председател

2.

3.

4.

5.

 

IV. Здравеопазване и социална дейност

1. – председател

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

V. Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика

1.  –председател

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

VI. Образование, култура, младежки дейности и спорт

1. -председател

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

VII. Комисия, съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

1. -председател

2.

3.

4.

5.

VIII. ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи:

1.-председател

2.

3.

4.

5.