Комисии към Общински съвет | Община Самоков

Комисии към Общински съвет

 

Постоянни комисии на Общинския съвет

I. Бюджет и финанси

 1. Надка Георгиева Янакиева–председател
 2. Петър Николов Георгиев
 3. Евгения Андонова Коцова
 4. Ангел Кирилов Немов

II. Законност, обществен ред и общинска собственост

 1. Емилия Георгиева Атанасова –председател
 2. Спас Стоянов Кордев
 3. Мая Емилова Христева
 4. Георги Борисов Цурев
 5. Асен Янков Славчев

III. Устройство на територията и екологията

 1. Емил Николов Кривошиев –председател
 2. Христо Георгиев Кочов
 3. Цветелина Ангелова Джелепова
 4. Георги Борисов Цурев
 5. Асен Янков Славчев

IV. Здравеопазване и социална дейност

 1. Ивалина Трендафилова Михайлова –председател
 2. Евгения Андонова Коцова
 3. Мартин Славев Мартинов
 4. Спас Стоянов Кордев
 5. Ангел Кирилов Немов

V. Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика

 1. Цветан Емилов Сичанов – председател
 2. Радослав Ангелов Христов
 3. Цветелина Ангелова Джелепова
 4. Чавдар Димитров Йорданов
 5. Мартин Славев Мартинов

VI. Образование, култура, младежки дейности и спорт

 1. Михаил Василев Михайлов-председател
 2. Ели Иванова Георгиева
 3. Миролюба Ташова Ташова
 4. Християн Янков Попов
 5. Александър Христов Методиев

VII. Комисия, съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

 1. Александър Александров Кроснев-председател
 2. Васил Симеонов Благоев
 3. Ели Иванова Георгиева
 4. Ангел Кирилов Немов
 5. Йордан Василев Сугарев

VIII. ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи:

 1. Васил Симеонов Благоев–председател
 2. Александър Александров Кроснев
 3. Любомир Спасов Лобутов
 4. Йордан Василев Сугарев

********************************************************************************