Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 2020 г. | Община Самоков

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 2020 г.

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 35, ал.1, от ЗПКОНПИ Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност Забележка
1 1/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Марияна Илиева Ръкльова кметство с.Широки дол кмет на кметство
2 2/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Лорита Божкова Христова кметство с.Говедарци кмет на кметство
3 3/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1, т.3 от ЗПКОНПИ Васил Димитров Васов кметство с.Райово кмет на кметство
4 4/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1, от ЗПКОНПИ Атанас Димитров Йорданов кметство с.Марица кмет на кметство
5 5/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Ивайло Димитров Петров кметство кмет на кметство
с.Мала църква
6 6/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Йорданка Николова Бекярова кметство с.Ковачевци кмет на кметство
7 7/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Николай Георгиев Гешев кметство с.Доспей кмет на кметство
8 8/10.05.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Любомир Георгиев Димитров кметство с.Радуил кмет на кметство
9 9/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Благовест Йорданов Бичаков кметство с.Бели Искър кмет на кметство
10 10/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Емилия Иванова Драганова Кметство с.Продановци кмет на кметство
11 11/11.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Георги Станилов Хаджийски Кметство с.Драгушиново кмет на кметство
1 1/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Мая Емилова Христева Общински съвет – Самоков Общински съветник
2 2/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Християн Янков Попов Общински съвет – Самоков Общински съветник
3 3/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Любомир Спасов Лобутов Общински съвет – Самоков Общински съветник
4 4/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Мартин Славев Мартинов Общински съвет – Самоков Общински съветник
от ЗПКОНПИ
5 5/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Емилия Георгиева Атанасова Общински съвет – Самоков Общински съветник
Общински съветник
6 6/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ Дончо Василев Зашев Общински съвет – Самоков
Общински съветник
7 7/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Асен Янков Славчев Общински съвет – Самоков
8 8/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Христо Георгиев Кочов Общински съвет – Самоков Общински съветник
9 9/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Цветелина Ангелова Джелепова Общински съвет – Самоков Общински съветник
10 10/06.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Чавдар Димитров Йорданов Общински съвет – Самоков Общински съветник
12 11/08.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Ангел Кирилов Немов Общински съвет – Самоков Общински съветник
12 12/08.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ Ели Иванова Георгиева Общински съвет – Самоков Общински съветник
13 13/08.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ Емил Николов Кривошиев Общински съвет – Самоков Общински съветник
14 14/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ Радослав Ангелов Христов Общински съвет – Самоков Общински съветник
15 15/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Спас Стоянов Кордев Общински съвет – Самоков Общински съветник
16 16/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Миролюба Ташова Ташова Общински съвет – Самоков Общински съветник
17 17/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Йордан Василев Сугарев Общински съвет – Самоков Общински съветник
18 18/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Евгения Андонова Коцова Общински съвет – Самоков Общински съветник
19 19/09.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Александър Христов Методиев Общински съвет – Самоков Общински съветник
20 20/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ Михаил Василев Михайлов Общински съвет – Самоков Общински съветник
21 21/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Надка Георгиева Янакиева Общински съвет – Самоков Общински съветник
22 22/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Николай Тодоров Кокалов Общински съвет – Самоков Общински съветник
23 23/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Ивалина Трендафилова Михайлова Общински съвет – Самоков Общински съветник
24 24/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Васил Симеонов Благоев Общински съвет – Самоков Общински съветник
25 25/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Георги Димитров Шуманов Общински съвет – Самоков Общински съветник
26 26/11.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Димитър Атанасов Панев Общински съвет – Самоков Общински съветник
27 27/11.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ Александър Александров Кроснев Общински съвет – Самоков Общински съветник
28 28/11.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Ваньо Тодоров Тодоров Общински съвет – Самоков Общински съветник
29 29/28.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Петър Николов Георгиев Общински съвет – Самоков Общински съветник
30 30/08.01.2020г. чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Ивалина Трендафилова Михайлова Общински съвет – Самоков Общински съветник
31 31/08.01.2020г. чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Димитър Атанасов Панев Общински съвет – Самоков Общински съветник
32 32/24.02.2022г. чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Георги Борисов Цурев Общински съвет – Самоков Общински съветник