Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 2020 г. | Община Самоков

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 2020 г.

 По ред Име и фамилия Месторабота Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
1. Лорита  Христова Кметство с.Говедарци Кмет 1/10.05.2021г.
2.  Стефка Ярловска „Мальовица“ ЕООД Управител 2/10.05.2021
3. Николай Гешев Кметство с.Доспей Кмет 3/10.05.2021г.
4. Атанас Йорданов Кметство с.Марица Кмет 4/11.05.2021г.
5. Любомир Димитров Кметство с.Радуил Кмет 5/11.05.2021г.
6. Георги Хаджийски Кметство с.Драгушиново Кмет 6/11.05.2021г.
7. Марияна Ръкльова Кметство с.Широки дол Кмет 7/12.05.2021г.
8. Ивайло Петров Кметство с.Мала църква Кмет 8/12.05.2021г.
9. Благовест Бичаков Кметство с.Бели Искър Кмет 9/12.05.2021г.
10. Йорданка Бекярова Кметство с. Ковачевци Кмет 10/13.05.2021г.
11. Емилия Драганова Кметство с.Продановци Кмет 11/13.05.2021г.
12. Васил Васов Кметство с.Райово Кмет 12/14.05.2021г.
13. Янко Сираков „ВиК Чамкория-2006“ ЕООД управител 82/14.05.2021г.