ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на лицата по §2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35,ал.1, т.2 за 2019 | Община Самоков

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на лицата по §2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35,ал.1, т.2 за 2019

 

 По ред Име и фамилия Месторабота Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
1. Лорита Христова Кметство с.Говедарци Кмет 1/22.11.2019г.
2. Атанас Йорданов Кметство с.Марица Кмет 2/25.11.2019г.
3. Благовест Бичаков Кметство с.Бели Искър Кмет 3/25.11.2019г.
4. Васил Васов Кметство с.Райово Кмет 4/09.12.2019г.
5. Йорданка Бекярова Кметство с.Продановци Кмет 5/09.12.2019г.
6. Емилия Драганова Кметство с.Ковачевци Кмет 6/10.12.2019г.
7. Марияна Ръкльова Кметство с.Широки дол Кмет 7/10.12.2019г.
8. Любомир Димитров Кметство с.Радуил Кмет 8/16.12.2019г.
9. Георги Хаджийски Кметство с. Драгушиново Кмет 9/31.01.2020г.
10. Николай Гешев Кметство с.Доспей Кмет
11. Ивайло Петров Кметство с.Мала църква Кмет