Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество | Община Самоков

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 35, ал.1, от ЗПКОНПИ Име, презиме и фамилия

 

Месторабота Длъжност Забележка
 

1.

 

1/07.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Иван Андреев Марков

 

кметство с.Маджаре

 

кмет на кметство

 
 

2.

 

2/07.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Йордан Станков Клещанов

 

кметство с.Рельово

 

кмет на кметство

 
 

3.

 

3/07.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Ивайло Димитров Петров

 

кметство с.Мала църква

 

кмет на кметство

 
 

4.

 

4/07.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Венета Кирилова Балабанова

 

кметство с.Белчин

 

кмет на кметство

 
 

5.

 

5/08.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Илия Любенов Ръкльов

 

кметство

с.Широки дол

 

кмет на кметство

 
 

6.

 

6/09.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Величка Бончова Стойнева

 

кметство с.Ново село

 

кмет на кметство

 
 

7.

 

7/09.05.2019г.

 

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Елена Георгиева Симонова

 

кметство с.Клисура

 

кмет на кметство

 
 

8.

 

8/10.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Крум Стоянов Георгиев

 

кметство с.Бели Искър

 

кмет на кметство

 
 

9.

 

9/13.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Йорданка Николова Бекярова

 

кметство с.Ковачевци

 

кмет на кметство

 
 

10.

 

10/13.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Васил Цанев Миленов

 

Кметство с.Ярлово

 

кмет на кметство

 
 

11.

 

11/13.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ


Емилия Иванова Длаганова
 

кметство с.Продановци

 

кмет на кметство

 
 

12.

 

12/14.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Николай Георгиев Гешев

 

Кметство с.Доспей

 

кметски наместник

 
 

13.

 

13/14.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Николай Иванов Стойнов

 

кметство с.Долни Окол

 

кмет на кметство

 
 

14.

 

14/14.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Здравко Георгиев Пенев

 

Кметство с.Шипочане

 

кмет на кметство

 
 

15.

 

15/14.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Иван Георгиев Борисов

 

Кметство с.Гуцал

 

кмет на кметство

 
 

16.

 

16/14.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Георги Димитров Шуманов

 

Кметство с.Говедарци

 

кмет на кметство

 
 

17.

 

17/15.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Теменужка Стоянова Димитрова

 

Кметство с.Марица

 

кметски наместник

 
 

18.

 

18/15.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Елена Георгиева Михайлова

 

Кметство с.Поповяне

 

кмет на кметство

 
 

19.

 

19/15.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Любомир Георгиев Димитров

 

Кметство с.Радуил

 

кмет на кметство

 
 

20.

 

20/15.05.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Иван Арангелов Попов

 

Община Самоков

 

Управител ВиК „Чамкория”

 
 

21.

 

21/08.08.2019г.

 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Стефка Панева Ярловска

 

„Мальовица” ЕООД

 

управител