График на комисиите | Община Самоков

График на комисиите

 ГРАФИК  НА  ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМОКОВ

м.август 2023 г.

 

  Постоянна комисия Дата Час
 

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

 

 

ПК по «Устройство на територията и екология»

 

 

 

ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2023 г.

 

 

 

 

16:00

 

 

 

 

16:00

 

 

 

СРЯДА

 

 

ПК по «Бюджет и финанси»

 

 

ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

 

 

 

 

 

23.07.2023

 

 

15.00

 

 

 

16.30

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

 

 

ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяне на земеделски земи

 

ПК по «Здравеопазване и социални дейности»

 

 

 

 

24.08.2023

 

16.00

 

 

 

16.00

 

 

 

17.00

 

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м. Юли 2023г.

 

  Постоянна комисия Дата Час
  

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

 

ПК по «Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика»

 

 

ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяне на земеделски земи

 

  

 

 

17.07.2023г.

 

15:00

 

 

 

16:00

  

 

ВТОРНИК

 

ПК по «Устройство на територията и екология»

 

 

 

 

18.07.2023г.

 

 

 

16:00

  

 

 

СРЯДА

 

ПК по «Бюджет и финанси»

 

 

 

ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

 

 

  

 

 

19.07.2023г.

15:00

 

 

 

16:30

 

 

  

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПК по «Здравеопазване и социални дейности»

 

 

 

ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

 

 

  

 

 

20.07.2023г.

16:00

 

 

 

 

16:30