Община Самоков с актуална информация към идващите от Украйна | Община Самоков

Община Самоков с актуална информация към идващите от Украйна

 

        Община Самоков с актуална информация към идващите от Украйна:

С решение на българското правителство всички бягащи от военните действия в Украйна, влезли на територията на България от 24 февруари насам, получават временна закрила, съгласно РМС №144 от 10.03.2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България.
Право на временна закрила имат всички украинци, напуснали страната след 24.02.22 г., като лицата трябва да се регистрират до 31.03.22 г., за да им бъде издаден регистрационен документ (ламинирана карта) със снимка и QR код. Регистрацията се осъществява на граничния пункт. Предвидени са необходимите условия за информиране, посрещане на спешни нужди, съдействие за възрастни и деца, охрана, мобилна комуникация, сигурна зона за транспорт и насочване към места за настаняване.

Получилите временна закрила имат право на помощ за подслоняване и изхранване (закуска, обяд и вечеря) в места за настаняване – в общ размер на 40 лева на ден без ДДС (условието важи и за лицата под 18 години), в т.ч. туристически данък, за срок от 3 месеца. Същата помощ получават и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда у нас, но за срок от 1 месец от датата на заявяването. Сумата ще се предоставя на хотелиери, осъществяващи настаняване и изхранване на разселени лица от Република Украйна в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър. Също така помощта се предвижда да се използва в обектите на Националния осигурителен институт, болници, лечебни центрове и почивни станции, собственост на държавата и общините. За подслон ще бъдат използвани при възможност ученически и студентски общежития, центрове за личностно развитие, обекти на образователното министерство и висшите училища.Всички места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, задължително следва да въвеждат данните в регистрите за настаняване съгласно чл. 116, ал. 1 и ал. 5 от Закона за туризма в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), предвид това, че при заявяване на средствата ще се извършва проверка чрез системата.

Регионалните управления на образованието (РУО) в страната приемат заявления от украинци, търсещи или получили международна закрила, които искат да запишат децата си в детска градина или в училище. В зависимост от възрастта, завършения до момента клас, местонахождението и желанието на родителите децата и учениците бежанци се насочват към конкретна образователна институция. Целта е тази подготвителна работа да бъде свършена колкото може по-бързо, за да може бежанците да се включат в учебните занятия веднага, щом получат официален правен статут в България.Децата на родители с двойно гражданство могат да бъдат приети в детска градина или училище, без да се преминава през процедурите за бежанците, които имат само украински паспорт. На сайта на МОН е публикуван образец на заявление, което родителите от Украйна трябва да попълнят и подадат в РУО. В него те трябва да посочат майчиния език на детето, дали владее в някаква степен български или други европейски езици, къде и кой клас е завършил в своята страна. Консултации могат да се получат на Горещия телефон на Министерството на образованието и науката 0800 16 111.

       

        Лечебни заведения в гр.Самоков и в близост до града, където бежанците могат да получат медицинска помощ:

Всеки нуждаещ се украински гражданин получил статут на бежанец може да получи медицинска помощ в местното лечебно заведение “Многопрофилна болница за активно лечение – Самоков” ЕООД , гр. Самоков. Тя е най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването в Софийска област и разполага с 233 легла, разпраделени в 11 отделения , 3 отделения без легла и 2 параклинични звена . За здравето на пациентите се грижат 57 лекари,116 медицински специалисти и 111 друг персонал.

Адрес: ул. Македония 49, Самоков, 2000
Е-мейл: mbal_samokov@abv.bg
Телефон: 072298110; 072298111 ; 072289 200;072289 299
http://www.mbal-samokov.com

Столичната университетска многопрофилна болница „Лозенец“осъществява напълно безплатни прегледи на пристигащите у нас украински граждани. Те могат да потърсят помощ във всички съществуващи кабинети на болницата. Единственото условие, към нуждаещите се от медицинска помощ украинци е да предоставят документ за самоличност.

Адрес: ул. “Козяк” 1, 1407 Южен, София
Телефон: 02/96 07 681/682
https://www.lozenetz-hospital.bg/bg

Медиците в УМБАЛ „Св. Анна“също ще преглеждат безплатно. Готови са да положат необходимите медицински грижи както за всички пострадали от войната в Украйна, така и за хората, принудени от военните действия да напуснат родните си места. От там информират, че прегледите ще се осъществяват във всички налични кабинети, от висококвалифицирани лекари с всички налични в болницата специалности.

Адрес: ул. “Димитър Моллов” 1, 1750 Младост 1, София
Телефон: 02 / 9759329
http://sveta-anna.eu/bg/

Екипът на Болница „Шейново“ също е на разположение на всички жени, бежанци от войната, които са бременни или имат нужда от медицинска помощ и консултация в областта на акушерството и гинекологията.

Адрес: ул. “Шейново” 19, 1504 София Център, София
Телефон: 02/ 965 94 81 ; 02/ 965 94 82
Електронна поща: hospital@sheynovo-ag.eu
https://sheynovo-ag.eu

-Първа АГ болница „Св. София“е готова да предложи безплатни прегледи и консултации за бременните и условия за раждане на бебетата на всички жени, граждани на Украйна.

Адрес: ул. “Михалаки Ташев” 2, к, 1330, 1330 ж.к. Разсадника – Коньовица, София
Телефон: 02/4470 211
Електронна поща: info@1agb.com
http://1agb.com

-Екипът на Медицински комплекс \”Д-р Щерев\” се обедини около каузата да помогне с каквото е възможно на бежанците от Украйна, които вече са хиляди на територията на България.Към болницата, за безвъзмезден ултразвуков преглед, преглед при специалист по фетална медицина или запис на детски сърдечни тонове, могат да се обърнат бременни бежанки от Украйна. В клиниката е създадена нужната организация, така че жените да могат да бъдат прегледани своевременно, без да съществува езикова бариера. Медицински комплекс \”Д-р Щерев\” ще осигури безвъзмездно на бежанци в нужда пакет за неонатологично проследяване.

Адрес: ул. “Христо Благоев” 25, 1330 ж.к. Разсадника – Коньовица, София
Телефон: 02 920 0901
https://www.shterevhospital.com

        Получаване на правна помощ

Украинските граждани, търсещи закрила на територията на Република България, както и българските граждани, идващи от Украйна, могат да ползват и Националния телефон за правна помощ 0700 18 250всеки делничен ден от 8:30ч. до 18.30ч. до отпадане на необходимостта.

С решение на Националното бюро за правна помощ от 8 март 2022г, вече всички адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ ще могат да предоставят консултации на гражданите, пристигащи от Украйна.

        ВАЖНО: Какво трябва да направите, ако искате да настаните или да съдействате за регистрация на бежанци от Украйна?

В срок от 3 дни след като идващите от Украйна се настанят на територията на община Самоков, лицето или фирмата, предоставили им подслон, са длъжни писмено да уведомят РУ на МВР и община Самоков. Ако отидете в РУ на МВР, обикновено това е мястото, където българските граждани подменят документите си за самоличност. Украинският гражданин и собственикът на имота трябва да представят документ за самоличност, както и да попълнят адресна карта по образец. Такава адресна карта ще получите на място. Регистрацията е безплатна. Не се заплащат никакви държавни такси. Адресната карта се попълва в два екземпляра. След обработката й от служителя на МВР, единият екземпляр се връща на лицето, предоставило подслон. Регистрацията се извършва незабавно и приключва с едно посещение в РУ на МВР.

Община Самоков има готовност за настаняване на украински граждани в общински хотел „Арена”,  с капацитет до 25 двойни стаи. Гражданите и собствениците на хотели и места за настаняване, които имат възможност за предоставяне безвъзмездно на жилища на украински граждани, да информират общинската администрация на денонощен телефон:0884177377 или e-mail: samokov@samokov.bg. Граждани настанили бежанци от Украйна незабавно да уведомят общинската администрация и РУ-Самоков.
       

        Пунктове за събиране на хуманитарна помощ за Украйна

По изисквания на  Областния съвет на Българския червен кръст, помощи се приемат в централата на БЧК на бул. „Джеймс Баучер” 76 в София. Хуманитарната помощ може да бъде спално бельо и дрехи, които задължително трябва да са нови, с етикети. Приемат се и хигиенни материали, които трябва да бъдат опаковани. Ако се предават хранителни продукти, то те трябва да бъдат пакетирани и с дълъг срок на годност.

Предоставената от  БЧК дарителска банковата сметка в лева е:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG23UNCR76301077778563

UNCRBGSF

(За пострадалите от кризата в Украйна)