Регистър на подадени заявления за интерес и финансова помощ по национална програма за саниране на сгради | Община Самоков

Регистър на подадени заявления за интерес и финансова помощ по национална програма за саниране на сгради