Регистър на общинските предприятия във връзка с решение №214/25.03.2016 г. на МС | Община Самоков

Регистър на общинските предприятия във връзка с решение №214/25.03.2016 г. на МС