Регистър на издадените разрешения за промяна на предназначението на сгради или самостоятелни обекти в сгради, съгласно чл. 147а от ЗУТ | Община Самоков

Регистър на издадените разрешения за промяна на предназначението на сгради или самостоятелни обекти в сгради, съгласно чл. 147а от ЗУТ