Публичен регистър по чл. 27, ал. 5 от ЗПУГДВМС | Община Самоков

Публичен регистър по чл. 27, ал. 5 от ЗПУГДВМС

Публичен регистър по чл. 27, ал. 5 от ЗПУГДВМС

Вносител Дата на внасяне на предложението Въпрос Процедура Резултат

Инициативен комитет

17.06.2015 г.

Трябва ли да бъде променено местонахождението на площадката за “Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ 65231.915.100 с обща площ 327024 м2 в землището на на град Самоков” на общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман?