Приватизация – Публичен регистър | Община Самоков

Приватизация – Публичен регистър

Приватизация на Община Самоков

Концесионен регистър

 

Партида А

Партида Б

Публичен регистър