Отчет по ЗЕЕ | Община Самоков

Отчет по ЗЕЕ

Годишен отчет програма ЕЕ 2023 г.

*******************************************************

Годишен отчет програма ЕЕ 2022

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Самоков. -2022г.

*******************************************************

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Самоков. -2021г.

*******************************************************

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Самоков. -2020г.

Таблица 1 – ТУК
Таблица 2- ТУК

Дата на публикуване 27.01.2020

*******************************************************

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Самоков. -2019г.

Таблица 1 – ТУК
Таблица 2- ТУК