Mеждинна оценка за изпълнението на общинския план за развитие на община Самоков 2014-2020 г. | Община Самоков

Mеждинна оценка за изпълнението на общинския план за развитие на община Самоков 2014-2020 г.