Стратегия за управление на общинската собственост в община Самоков за периода 2016 – 2019 г. | Община Самоков

Стратегия за управление на общинската собственост в община Самоков за периода 2016 – 2019 г.