Стратегия за управление на общинската собственост в община Самоков за периода 2020 – 2023г. | Община Самоков

Стратегия за управление на общинската собственост в община Самоков за периода 2020 – 2023г.