Стратегия за управление на общинската собственост в община Самоков за периода 2024 – 2027г. | Община Самоков

Стратегия за управление на общинската собственост в община Самоков за периода 2024 – 2027г.