Стратегия за развитие на образованието в Община Самоков за периода 2016 – 2020 година | Община Самоков

Стратегия за развитие на образованието в Община Самоков за периода 2016 – 2020 година

Приета с решение на Общински съвет гр.Самоков №312 от 19.05.2016 г.

Стратегия за развитие на образованието в Община Самоков за периода 2016 – 2020 година