Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – Самоков” | Община Самоков

Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – Самоков”

Page1

 

Снимки от откриването

 

IMG_3562 IMG_3563 IMG_3566 IMG_3570 IMG_3572 IMG_3578 IMG_3579 IMG_3580 IMG_3582 IMG_3583

 

Снимки първа копка

IMG_2195 IMG_2196 IMG_2197 IMG_2199 IMG_2201 IMG_2206

Проект регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец-Самоков

Презентация от начална пресконференция проведена на 22.12.2014 г.

Снимки от пресконференцията

IMG_2169 IMG_2176

Процедури:

Заповед за утвърждаване на процедури

Процедура за администриране и докладване на нередности

Процедури за провеждане и докладване на изпълнението на мерки за информация и публичност

Процедура за извършване на верификации в рамките на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – Самоков”

Процедура за текущо съхранение и архивиране на документацията

Процедура по мониторинг 

Полезни връзки:

Оперативна програма околна среда

file-page1

POKANA last(1)

POKANA last1(1)

Презентация от заключителна пресконференция проведена на 29.10.2015 г.

20151029_110315_LLS 20151029_110405 20151029_110834 20151029_110901

Информационна брошура за “Проект регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец-Самоков”

file-page1

file-page3

file-page4

file-page5

file-page6

file-page8