Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024г. в Община Самоков | Община Самоков

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024г. в Община Самоков