Програмата за управление на културното наследство и туризма на община Самоков за периода 2021–2030 г. | Община Самоков

Програмата за управление на културното наследство и туризма на община Самоков за периода 2021–2030 г.