План за интегрирано развитие на община Самоков за периода 2021-2027г. | Община Самоков

План за интегрирано развитие на община Самоков за периода 2021-2027г.