План за действие на Община Самоков за подкрепа на интеграционните политики за българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално- икономическо положение 2015 г. – 2018 г. | Община Самоков

План за действие на Община Самоков за подкрепа на интеграционните политики за българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално- икономическо положение 2015 г. – 2018 г.