План за действие за общински концесии на Община Самоков за 2024 г. | Община Самоков

План за действие за общински концесии на Община Самоков за 2024 г.