План за действие за общински концесии на Община Самоков за 2021 г. | Община Самоков

План за действие за общински концесии на Община Самоков за 2021 г.