Общински план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 | Община Самоков

Общински план за развитие на община Самоков 2014 – 2020