ДГ „ПРОЛЕТ” | Община Самоков

Е-mail: prolet_samokov@abv.bg

 

            Целодневна детска градина „Пролет” е общинска детска  градина, намираща се в първи район. Тя  съществува в този вид след редица реформи и обединения от 1994 година.

            В настоящия момент детската градина е разположена в три сгради. Основната сграда се намира на ул. „Христо Максимов” №3 (тел. 0722/66450), а филиалите: на  „Христо Максимов” №40 (Тел. /072266032)  и  ул. „Марица” №13  (тел. 0722/66113).

            Детското заведение е с осем групи и над 200 деца. В ДГ „Пролет” работи зрял и опитен колектив от 18 педагози, от които един музикален ръководител, директор; и 13 души помощно-обслужващ персонал. Детската градина има добра материална база.    В работата си се стремим да дадем на децата:

              -Самочувствие.

             -Чувство за принадлежност към българския род и култура.

             -Удовлетвореност от изяви пред публика. Децата ни участват в много тържества, концерти и чествания.

           Акценти в обучението са:

            – Интеграция и социализация на децата от малцинствен  етнически произход и деца със СОП. Толерантност към различията;

            – Задължителна подготовка  на децата  за училище. Обучението  по всички образователни направления е съобразено  с ДОИ на МОН;

            – Прилагане на разнообразни образователни техники;

            – Културни и национални ценности;

            – Работа по образователни проекти.

Екипът на детската градина  работи по програмна система „Моливко”, съобразена с одобрените учебни програми на МОН и ДОИ. Предложената система отговаря на съвременните педагогически тенденции и образователните стратегии.

          Допълнителни дейности, които градината предлага са:

           – чуждоезиково обучение;

           – модерни танци;

           – футбол.

          Децата са разпределени по възрастов признак и желание на родителите.

          Като екип  ние имаме самочувствието, че сме подходящи за работата, защото сме професионално подготвени, и което е по важно – обичаме децата, способни сме да ги разбираме.

          Имаме чувството, че сме успели, защото нашите деца, станали вече родители пак ни търсят, за да ни поверят своите деца.

          Всички учители са със сертификати за реализирани квалификационни курсове, и V професионална квалификацонна степен.

          Всяка сутрин ДГ „Пролет”  посреща своите деца.  Денят започва забързан  и любопитен,  усмихнат и цветен.

DSCN3218

DSCN9642