ДГ „ДЕТЕЛИНА” | Община Самоков

     В ДГ “Детелина ” работят и творят специалисти, които уважават детската личност. Квалифициран екип от директор – мениджър по образованието , 16 детски учители, учител по музика,медицинска сестра, помощник възпитатели и помощен персонал, обгрижват с много обич децата.

     Служителите полагат усилия за оформянето и поддържането на спокойна,уютна и развиваща среда, в която всеки ден за децата да бъде различен и изпълнен с полезни и приятни часове.

         Главната стратегическа цел на детската градина е
емоционално-личностно развитие на детето чрез удовлетворяване на индивидуалните му потребности и интереси на основата на принципите за хуманизация и демократизация на педагогическия процес.
Възпитателно – образователната програма е ориентирана към формиране на навици, умения и отношения, които ще доведат до удовлетвореност и ще подпомогнат ранната социализация на детето.

         В  ДГ”Детелина” гр. Самоков се обучават и възпитават 206 деца.

Детското заведение разполага  с 8 групи , 2 от които са във филиалите в с. Широки дол и с.Райово.

         Децата се разпределят по групи по възрастов признак.

         Учебната дейност осигурява и пълноценно физическо и умствено развитие. Всички деца получават готовност за училище  по държавно-образователните  изисквания и  равен старт.  Децата получават начално обучение по изкуства –  музика, театрално, танцово, изобразително

и приложно. Народните празници и обичаи са неотменна  част  във възпитателната дейност в детската ни градина. Правят се периодични индивидуални и групови сценични изяви в ДГ и извън нея.

В ДГ „ДЕТЕЛИНА” се изучават като допълнителни дейности:

– английски език

– таекуондо

– модерни танци

– народни танци

– аеробика

– мини-футбол

– мажоретен състав

         Детската градина разполага с компютърен кабинет, игротеки, добре реновирани спални и занимални, интерактивна площадка по безопасност на движението в двора на градината.

         Децата-слънцето и радостта в семейството, са наше богатство, наша грижа, надежда и бъдеще.

ДГ”Детелина “ е призвана да направи интересен и щастлив живота на вашите деца. Мястото, където децата Ви ще бъдат обучавани, възпитавани и обичани!

       Контакти :

  • Директор- GSM  0878973575
  • тел: 0722/6-61-78
  • Адрес: ДГ”Детелина”,  ул.”Рилска малина”2 ,гр. Самоков
  • фейсбук / ДГ”Детелина” Самоков
  • Подготвя се и сайт на ДГ „Детелина”

IMG_3051

Повече  за детската градина към линк

 

 

http://adportal.bg/целоднвена-детска-градина-детелина