ПТГ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” | Община Самоков

ПТГ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”

гр. Самоков, ул. Ястребец 4;

Директор: тел/факс 0722/ 66903; Канцелария: 66707

e-mail: ptgsamokov@abv.bg; ptgvapcarov@abv.bg

Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров” в последните години e най-търсеното средно училище в община Самоков. Наред с традиционните за гимназията,  се осъществява и прием и по нови и актуални специалности, а именно:

 

  1. Специалност „Икономика и мениджмънт”

Професия „Икономист”

  1. Специалност „Компютърна техника и технологии”

Професия „Техник на компютърни системи”

  1. Специалност „Системно програмиране”

Професия „Системен програмист”

  1. Специалност „ Данъчна и митническа администрация”

Професия „Данъчен и митнически посредник”

  1. Специалност „Бизнес администрация”

Професия „Офис мениджър”

  1. Специалност „Електрообзавеждане на производството”

Професия „Електротехник”

  1. Специалност „Горско и ловно стопанство”

Професия „Техник лесовъд”

 

Всички специалности са с трета степен на професионална квалификация.

 

Училището успешно работи по няколко проекта:

–         Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” дава възможност на учениците  да развиват и обогатяват своите интереси извън училище в 21 клуба по интереси.

–         Участието в проект „Ученически практики” създаде условия на учениците  за запознаване и включване в реалния трудов процес и в същото време им помага да вземат решения за по-нататъшната им реализация в живота.

Голям успех на гимназията е сътрудничеството с висши учебни заведения, в които се признава първата година на учениците завършили ПТГ „Н. Вапцаров” и обучението започва от втората година.

DSCN2380