ПГ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” | Община Самоков

ПГ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”

 

Години, години, години…..

Всяка есен тя широко отваря вратите си за онези, които искат да познаят света. Всяка година устоява и остарява. Вече 120 години. Макар времето да е сложило своя отпечатък върху стените и, остава си това, което винаги е била – храм на българската просвета и култура.

Самоковската гимназия е поредното дело на родолюбивата ни общественост. Отец Доситей Ковачев дарява 750 кв.м. “праздно място за новостроящето се училище”. Наследниците на Захари Хаджистамов “даряват 110 турски лири за народните училища”.

На 22 VІІІ 1893 г. в присъствието на княз Фердинанд, княгиня Мария Луиза, министър-председателя Стефан Стамболов, министъра на просвещението Г. Живков, министъра на финансите Ив. Салабашев и министъра на войната М. Савов е положен основния камък  от кмета на града Н. Щърбев.

Грандиозно е тържеството по повод откриването на училището. Ето как е описано в летописната книга на гимназията.

“В неделя /10 VII 1894 г. / след богослужението извършено от Митрополита Доситей – почетен председател на самоковския празничен комитет, на което присъстваха всички гости и граждани, множеството се отправи към новостроящето се училище по следния ред:

1.  Учениците и ученичките с учителите и учителките си.

  1. Представителите на еснафите със знамената си.
  2. Музиката.
  3. Певческия хор.
  4. Духовенството с черковни одежди.
  5. Надошлите гости и
  6. Чиновниците, офицерите и гражданите.

На особено построения и обкичен с борова зеленина павилион се извърши водосвет. Учителят от Самоковската семинария г-н Нейчо Попов държа обстоятелствена реч. Министъра на просвещението г-н Радославов приветства самоковските граждани от името на правителството. След това потегли копринената лента, откри паметната мраморна плоча, вградена на най видно място над главния вход на училището на която със златни букви бе написано:

“КОНСТАНТИН Г. ФОТИНОВ, роден в Самоков, основател на българския периодичен печат в Смирна 1844 г.”

 

            Днес  в гимназията учат 582 ученици, разпределени в 18 дневни и 4 вечерни паралелки. От 2001 г. със заповед РД-14-20 на Министъра на  просвета придобива статут на профилирана гимназия. Профилиращите паралелки са с прием след VII клас чрез конкурсни изпити по български език и литература и математика – природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и хуманитарен профил с интензивно изучаване на немски език.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Български език и литература

М. Коеджикова, К.Христова, А.Въжарова, Р. Огнянова, Я. Кабадийска

Английски език

Йорданка Годинякова, Радостина Радойкова, Пламена Славова,Емилия Балабанова

Немски език

Стефанка Митрева, Емилия Попова, Ивелина Димитрова

Руски език

Росица Бубичова

Математика

Светла Костова, Пенка Стойчева, Хр. Йорданова

Информатика

Дияна Нейчева, Мария Андреева Нина Арабаджиева, Виктория Стоева

История

Стоянка Пишмишева

Философия

Христина Янева

Физика

Маргарита Георгиева

Химия

Ирина Андонова

Биология

Светла Каратенева

География

Мария Гроздева, Ралица Костова

Изобразително изкуство

Лиляна Гърлянова

Физкултура

Надя Вичева, Николай Караджинов

В. Груева – секретар, М. Дионисиева – счетоводител, Ст. Кичев – огняр.

Помощник директор

Галя Григорова

Директор

Кирил Славов

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” Е НОСИТЕЛ НА ОРДЕН “КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.

Untitled1