ОУ „ХРИСТО МАКСИМОВ” | Община Самоков

ОУ „ХРИСТО МАКСИМОВ”

гр. Самоков,

ПК 2000, ул. „Христо Максимов” № 1,

e-mail:ouhr.maksimovsamokov@abv.bg

 

УЧИЛИЩЕ С МИНАЛО, ЧИЙТО ОПИТ УСВОЯВАМЕ, НАСТОЯЩЕ, КОЕТО ГРАДИМ И БЪДЕЩЕ, В КОЕТО ВЯРВАМЕ

Родолюбивите българи от Долна махала в град Самоков, които изградили основите на черквата „Въведение Пресветая Богородица” – в която се чело и пяло на роден език, искали рожбите им да знаят родно четмо и писмо. И като последствие, както четем в летописната книга, през 1840 година тук се открива първото частно килийно училище от  Даскал Георги Мираз. Подпомогнато от черквата, с преподаване и на светски науки, първоначално само за момчета, а по-късно и за момичета. През учебната 1910/1911 година, по решение на учителския съвет, училището е преименувано в Народно първоначално училище „Христо Максимов”, в чест на съгражданина им – бивш учител в Самоков, поет, писател и основател на Българския педагогически печат, Христо Максимов.

Днес училището осигурява задълбочена общообразователна подготовка на учениците в основната образователна степен от I до VIII клас и целодневно обучение за учениците I – VII клас от висококвалифицирани и мотивирани педагози. Директор, 14 учители и 5 възпитатели, съвместно с Училищно настоятелство и родителски активи създават условия за развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците,, за формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и общочовешки ценности, уважение и толерантност към различните етноси и култури, прагматична насоченост, самостоятелност и инициативност в социалната адаптация на личността.

Предимства и възможности на нашето училище:

 • Добре оборудвани и приветливи класни стаи със запазен  възрожденски дух в цялостната визия на училището.
 • Екипна работа на преподавателите и съвременни интерактивни методи на преподаване.
 •  Стимулиране на личната изява на детето-творец.
 • Разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности / вижте нашата facebook страница!/.
 • Сигурност и ангажирано отношение към личността на ученика – предимство на малкото училище.
 • Екологично, здравно и гражданско образование.
 • Ранно чуждоезиково обучение – английски език.
 • Компютърна грамотност.
 • „На училище без раница” за I – IV клас.
 • Представителна униформа.
 • Специализиран транспорт за пътуващите.
 • Здравословен обяд.

 

 • uchilishte_kolaj_new