ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | Община Самоков

ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Самоков пк.2000

ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №1 e-mail un_kirilimetodi@abv.bg    тел.0722/6-63-82

http://un-kirilimetodi.eu

 

 

 

 

ОУСв. Св. Кирил и Методий” е първото общинско училище в гр. Самоков.   Неговата история  започва в 1800 г. , когато Митрополит Филотей построил със свои средства в двора на Митрoполията училище.

 

За 16 години то се оказало тясно да побере всички жадни за знание деца, ето защо през 1816г. направили разширение. До тази година училището било издържано от църковната каса, но след това бил образуван училищен бюджет. При оттеглянето си от поста Митрополит Филотей дарил 20 000 гроша и една ливада до с. Продановци. Завещал още пари за безплатно обучение на децата и заплата на учителите. Спазвали неговия завет до 1858 година.

 

Първи учители били проигумен Герасим и йеромонасите Софроний, Йоаким и Хаджи Йоаким Кършовски. От голямо значение за самоковци е учителстването на известния книжовник и просветител Неофит Рилски-учителствал в Самоков от 1826 г. до май 1831 г. Раздвижил умовете, обединил младите около себе си, Неофит Рилски оставил свои ученици: Захари Зограф, Никола Тунджаров, Сотир Чавдаров, Димитър Смрикаров, Захари Круша и др.

В 1834 г. в училището се въвежда взаимноучителната метода, през 1858 г. се открива втори клас, 1860 г. – трети, през 1874 г. – четвърти. В 1870 г. била въведена класната метода.

 

През 1899 г. цар Фердинанд гостува на училището и дарява 100 лв. А през 1927 г. става освещаването на патрона на училището, присъстват Н. В. Цар Борис III, княгиня Евдокия и военният министър Вълков.

 

Днес  Основно училищеСв. Св. Кирил и Методий” – Самоков разполага с две основни сгради, с общо 12 учебни стаи, компютърен кабинет – оборудван с мултимедия и интерактивна дъска, отопление на газ. Учениците се обучават в две смени, а в начален етап –  целодневно.

Педагогическият колектив се състои от високо квалифицирани учители иноватори, търсещи нови способи, за да адаптират образованието към бързо променящите се условия на съвременното общество. В резултат на техните усилия и добрата подготовка, нашите ученици се класират на призови места в олимпиади, състезания и конкурси, реализират се успешно след 7 клас.

Голяма част от интелигенцията, стопански ръководители и културни дейци в града ни са възпитаници на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”  –  гаранция и доказателство за качествено всестранно образование.

ÎÓ"Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé"