ОУ „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ” | Община Самоков

ОУ „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ”

 гр. Самоков, ул. „Македония” 25

тел.0722/66 430 и 66 431

е-адрес:mav2005@abv.bg

 

    ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” е най-голямото общинско училище на територията на община Самоков. В него се обучават 510 ученици, разпределени в 20 паралелки и една подготвителна група. В училището са сформирани 16 групи ПИГ, чрез които се осигурява целодневна организация на образователно – възпитателния процес.

Всички ученици учат на едносменен режим. За пътуващите е организиран транспорт.

Материалната база е обновена. Има модерно обзаведени компютърен кабинет, мултимедийна зала и кабинет по БДП. Специални условия са осигурени за децата от подготвителната група. В нови кабинети работят училищният лекар, педагогическият съветник и ресурсният учител. Обособена е просторна трапезария, отговаряща изцяло на хигиенните изисквания. Училищният бюфет предлага закуски, съобразени с изискванията за здравословно хранене. За учениците от ПГ и начален етап е осигурена безплатна закуска за голямото междучасие.

Ръководството и учителският колектив участват успешно в европейски проекти, което осигурява висок стандарт на обучение.

Нашите ученици се представят успешно на олимпиади, конкурси и състезания, а вокална група „Медени звънчета” е с национални и международни награди. От две години училището ни има фанфарен оркестър, който е единствен в града.

Днес училището ни, което е приемник на откритото през 1876 г. „Самоковско Рилско богословско училище”, се стреми да поддържа традициите, завещани от нашия патрон – митрополит Авксентий Велешки, както и да развива новостите в областта на образованието.

C--Users-Director-Desktop-299595_217828668270714_1617096146_n